Strona główna

Międzynarodowa e-Konferencja Naukowo Metodyczna pt.: Prawo dziecka do wysokiej jakości opieki i edukacji”, która odbędzie się 22 i 23 października b.r., z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams, to kolejne wydarzenie z cyklu „Wokół praw dziecka”, które Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje wspólnie z Polskim Komitetem Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP. Idea organizacji konferencji zrodziła się podczas międzynarodowego spotkania z okazji 30-lecia Konwencji Praw Dzieckajakie odbyło się w 2020 roku w Warszawie.  
Czytaj więcej…

International e-Conference „Children’s Right to High-Quality Education and Care”, which will be held on 22-23 October 2021 at a Microsoft Teams platform, is the second conference of a series of conferences, untitled “Focusing on children’s rights”. Conferences are organised by Adam Mickiewicz University and Polish Committee of World Organisation for Early Childhood Education. The idea of organisation of the series was born during the event organised in 2020 in Warsaw, for celebration the 30 anniversary of the Convention on the Rights of the Child.
Read more…

Zapraszamy do wysłuchania piosenki w wykonaniu Uczniów Szkoły Podstawowej nr 83 im. Emilii Waśniowskiej „Łejery” z Poznania.

We invite you to listen to a song performed by students of Primary School No. 83 Emilia Waśniowska „Łejery” from Poznań.

Sł: Emilia Waśniowska, muz: Mariusz Matuszewski Tytułowy song-protest widowiska poznańskich Łejerów o prawach dziecka